Meerjaren onderhoudsadvies

RoordaGroep werkt met een meerjaren onderhoudsadvies!

Veel van onze klanten bieden wij een meerjaren onderhoudsadvies aan voor het buitenschilderwerk van hun woning.

Zo weet u precies wanneer uw woning toe is aan een controlebeurt of wanneer het tijd wordt om te gaan herschilderen.

Onderhoud van een gebouw is essentieel om de kwaliteit en de waarde van uw bezit op peil te houden.

Wanneer moet ik weer aan de slag?

Weten wanneer uw huis weer toe is aan een schildersbeurt? Laat Roorda Schilders u helpen!

Hoe ziet een meerjaren onderhoudsadvies er uit?

Basis
Dit betreft het uitgevoerde schilderwerk in het basisjaar. Deze basisschilderbeurt dient er voor om alle bouwdelen weer op een voldoende technisch en esthetisch niveau te brengen, zodat dit als startpunt kan dienen voor het meerjarig onderhoudsschema.

C: tussentijdse controle
Bij de ondergronden hout adviseren wij het schilderwerk tussentijds te inspecteren op eventuele beschadigingen en/of andere gebreken, die de verwachte levensduur van het verfsysteem kunnen bekorten. Dit kan inhouden dat het schilderwerk en/of de ondergrond plaatselijk herstelt dient te worden door bijwerken, in de oorspronkelijke laagdikte, met de producten zoals toegepast in het basisverfsysteem. Extra aandacht zal hierbij moeten worden besteedt aan het liggende werk (onder- en tussendorpels).

H: herschilderen
De aangegeven jaren in het schema zijn gebaseerd op de gemiddelde levensduur van de toegepaste afwerkproducten in combinatie met de ondergrond, constructiewijze en situering. Wanneer bij inspectie blijkt, dat de voor een bepaald jaar aangegeven bewerking eerder moet of later kan plaatsvinden, dan kan in onderling overleg tussen opdrachtgever en schildersbedrijf worden besloten of de bewerking kan worden verschoven naar een eerder of later tijdstip.

Herschilderen betekent in de regel dat de ondergrond plaatselijk wordt ontdaan van ondeugdelijke of onvoldoende hechtende verflagen of glasafdichtingsmaterialen. Na tweemaal bijwerken vervolgens het geheel afschilderen.

Bouwdeel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dekkend schilderwerk Basis C H C H

Wilt u ook dat uw woning straks weer een plaatje is om naar te kijken?

Bel ons voor een gratis en vrijblijvende offerte op 038 – 33 33 024 of vraag online een offerte aan!
  • Max. bestandsgrootte: 128 MB.